VAD ÄR NAPRAPATI


En naprapat förebygger och behandlar smärttillstånd och funktionsrubbningar i rörelse- och stödjeorganen. Genom att behandla både muskler och leder återställs balansen i de berörda områdena, vilket ger bättre funktion och rörlighet i hela kroppen.

Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell, ortopedisk medicin. Varje år utförs omkring 1,5 miljoner naprapatbehandlingar och det totala antalet ökar hela tiden. Ökningen beror på att sjukvården remitterar allt fler och att många patienter själva upptäckt denna breda manuella vårdform. Den beror även på att fler företag ser fördelarna med att vara måna om sina medarbetares fysiska hälsa.

Naprapatbehandlingen ger patienten effektiv smärtlindring och ökad rörlighet. Därmed möjliggörs oftast en snabb återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket är gynnsamt både för individen och för den allmänna företags- och samhällsekonomin.
Naprapati